Google Ads

Bred innsikt gir optimal lønnsomhet

De fleste bedrifter benytter Google Ads i dag, men de færreste opplever full transparens (innsikt) og kontroll på de tjenestene som blir levert rundt Google Ads. Dette vil Klatre gjøre noe med.

Klatre har på vegne av sine kunder innsikt i langt over 4 millioner i månedlig klikkbudsjett til Google Ads. Dette gir oss en unik innsikt som få bedrifter og byråer har.

 

Ved hjelp av Google's egenutviklede AI-verktøy – samt andre verktøy vi i Klatre benytter for å få innsikt blant dine konkurrenter, opplever vi at våre kunder i gjennomsnitt har mellom 30%–45% vekst i lønnsomhet etter at vi har fått tilgang til og optimalisert kundens Google Ads konto. Dette til tross for at mange av disse Google Ads kontoene allerede ble styrt av profesjonelle byråer.

Unike verktøy er det som skiller oss fra andre

Av de Google Ads kontoer vi har overtatt fra andre byråer har det ikke vært levert en dårlig jobb. Tvertimot, veldig mange av disse kontoene har vært styrt etter "best practise" og innenfor de rammene som Google leverer av innsikt og anbefalinger.

Det er nettopp disse rammene som skiller Klatre Google Ads fra de fleste andre byråer. Innsikt levert kun fra Google er ment for å være rettferdig og sett med Klatres øyne er ikke denne innsikten god nok. Vår metode er å skille oss ut med bedre innsikt. Derfor benytter Klatre flere tredjepartsprogrammer som gir tilleggsinnsikt og det er dette som gjør at vi i snitt øker lønnsomheten for Google Ads kontoen med mellom 30–45% for kundene.

 

Eksempel på innsikt vi bruker:

Google Search Console gir innsikt i søkebegrep som inneholder lengre setninger brukt ved et søk i Google. Dette er i utgangspunkt et verktøy levert av Google med tanke på teknisk optimalisering og søkemotoroptimalisering (SEO), men gir også nyttig og verdifull innsikt som kan forbedre lønnsomhet for Google Ads.

Klatre bruker også to andre verktøy, men disse er kort vi holder tettere mot brystet og kun deler med våre aktive kunder. Fordi, som vi sa innledningsvis, transparens er viktig for oss og vi tror at desto mer du blir kjent med våre arbeidsmetoder og mer du lærer av dette, desto mer ivrig blir du til å samarbeide med Klatre over lang tid.

Vår visjon for kunder er «customer for life» – da må man levere bra resultater og samarbeide på en transparent måte. Vi er ett team som sitter «på samme side av bordet».

Kan din Google Ads konto blir enda mer lønnsom?

Er du nysgjerrig på om Klatre har noe å tilføre av lønnsomhet for din Google Ads konto? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og vi kan gjøre en gratis analyse sammen. Dersom du ønsker, kan vi gjøre dette via skjermdeling. I en slik analyse lager vi også en prognose med innsikt i hvor ditt største potensiale for vekst ligger. 

Ta kontakt med oss nå og vi finner en tid som passer.

Relaterte artikler

strek2
klatre-med-ill-4

Aktiv SEO – bli førstevalget i søkemotorene

Les mer >>
telefon-magnet-4-3-bakgrunn

Digital strategi og rådgivning

Les mer >>
shutterstock_1043108527

Bedre innsikt i alle digitale kanaler

Les mer >>

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og om hvordan vi kan hjelpe deg med autoritære artikler og on-site SEO rådgivning.