Maksimer salget med SEO

Trenden er klar, stadig flere selskaper satser på synlighet i søk

shutterstock_1027563223

Ved å undersøke et bredt utvalg av våre kunders lønnsomhet i forskjellige markedsføringskanaler ble vi overrasket over hvor stor forskjell det på lønnsomheten i de forskjellige kanalene. Dette blir stadig flere bedriftsledere oppmerksomme på.

For de fleste selskaper i dag er synlighet på nettet avgjørende for å lykkes. To av de mest lønnsomme metodene for å øke nettstedets synlighet og generere salg er Google Ads og en effektiv SEO-strategi. Sosiale medier i hovedsak egnet for branding, men er langt svakere som en performance kanal. Det kan vi si etter å ha undersøkt ca 50 kunder. Konklusjonen er at det er vanskelig å tilskrive SoMe store omsetningstall. Det er likevel viktig å ha det med som en del av mediemixen.


Slik gjennomførte vi undersøkelsen

Vi tok et bredt utvalg av selskaper i ulike bransjer og sammenliknet omsetning per investerte krone i Google Ads versus SEO ved å dele omsetning på investert beløp i SEO og Ads.

Resultatene viser at ROI (Return on Investment) for SEO er betydelig høyere enn for Google Ads. Dette mønsteret er tydelig, uavhengig av bransje. Les videre for å lære mer om hvordan du kan maksimere salget med en effektiv SEO-strategi.

Vi opplever at det sløses betydelige beløp innen digital markedsføring på grunn av mangel på innsikt og godt informerte økonomiske beslutninger. Dette er et stort underkommunisert område iblant beslutningstakere i næringslivet

Rino Larsen, daglig leder i Klatre Digital

Tre til fem ganger høyere omsetning per investerte krone

Når vi sammenligner Google Ads med SEO, er det et tydelig mønster som viser stor forskjell i omsetningen per investerte krone. Våre undersøkelser viser følgende:
  • 1 krone investert i Google Ads gir ca 5 kroner i omsetning.
  • 1 krone i  investert Aktiv SEO gir fra 15 til 20 kroner.

Dette betyr at ROI for Aktiv SEO er fra tre til fem ganger høyere sammenlignet med Google Ads. I noen tilfeller er lønnsomheten høyere. 

Hvorfor gir SEO høyere ROI enn Google Ads? Det er egentlig ganske enkelt. Når du får topprangeringer organisk (under annonsene i søkeresultat), så ligger du der 24/7. Da er du synlig i alle søk. En Aktiv SEO-strategi sørger for stabilitet i rangeringene.

Når det gjelder annonser viser undersøkelser at de synes i under 10% av søkene. Så når noen søker etter det du tilbyr er du fraværende i de fleste søkene hvis du kun satser på Google Ads. I tillegg svarer 70% at de aldri trykker på annonser og at de har høyest tillit til selskapene som ligger øverst organisk. Det bekrefter de tallene vi finner i vår kundemasse. Konverteringsprosenten er noen prosentpoeng høyere fra organiske rangeringer sammenliknet med Google Ads.

 

Fordeler med Aktiv SEO

  • Øker organisk trafikk og salg
  • Gir langvarige økonomiske resultater
  • Gir en høyere ROI sammenlignet med Google Ads
  • Gir stabil vekst

Mens Google Ads kan gi øyeblikkelige resultater, er det vi kaller Aktiv SEO en mer langsiktig strategi og lønnsom strategi. Med Aktiv SEO investerer du i å forbedre nettstedets synlighet organisk i søkeresultatene over tid. I motsetning til Google Ads blir hvert salg via SEO billigere og billigere etter hvert som antallet topprageringer i Google øker.

 


Høy ROI uavhengig av bransje

Det mest interessante funnet fra vår undersøkelse er at den høye ROI-en for Aktiv SEO gjelder uavhengig av bransje. Uansett om det er en webshop, en leadsgenerator eller en tjenesteytende virksomhet, B2B eller B2C, har Aktiv SEO vist seg å være en pålitelig måte å maksimere salget på. Dette gjør SEO til et allsidig verktøy for bedriftsledere som ønsker å oppnå bedre lønnsomhet innen digital markedsføring.
rino-klatredigital-rund
strek2
Rino Larsen har jobbet med design og utvikling av websider og digital markedsføring siden 1998. Han har inngående erfaring som leder, styremedlem og styreleder i digital- og reklamebyråer. Larsen har spesialisert seg på å optimalisere markedsbudsjetter uansett bransje. Hans lidenskap ligger i å anvende teknologi og innsikt for å maksimere lønnsomhet. Rinos engasjement reflekteres i hans egne ord: "Jeg brenner for å bruke teknologi og innsikt for å maksimalisere lønnsomhet".
 
Rino Larsen, daglig leder og partner i Klatre Digital AS  |  Linkedin >
strek2

Relaterte bloggartikler

strek2
seo-1

SEO forklart på 2 minutter

04.01.2024
Les mer >>
shutterstock_1027563298

Optimalisering av lønnsomhet: Kombinering av innsikt fra Google Ads og SEO-strategi

01.01.2024
Les mer >>
klatre-med-ill-3

Slik kutter selskaper markedskostnadene i 2024

18.12.2023
Les mer >>

Relaterte artikler

strek2
klatre-med-ill-4

Aktiv SEO – bli førstevalget i søkemotorene

Les mer >>
telefon-magnet-4-3-bakgrunn

Digital strategi og rådgivning

Les mer >>
webinar-4-3

Gratis prognose

Les mer >>