Maksimer salget med SEO

Trenden er klar, stadig flere selskaper satser på synlighet i søk

shutterstock_1027563223

Ved å undersøke et bredt utvalg av våre kunders lønnsomhet i forskjellige markedsføringskanaler ble vi overrasket over hvor stor forskjell det på lønnsomheten i de forskjellige kanalene. Dette blir stadig flere bedriftsledere oppmerksomme på.

For de fleste selskaper i dag er synlighet på nettet avgjørende for å lykkes. To av de mest lønnsomme metodene for å øke nettstedets synlighet og generere salg er Google Ads og en effektiv SEO-strategi. Sosiale medier i hovedsak egnet for branding, men er langt svakere som en performance kanal. Det kan vi si etter å ha undersøkt ca 50 kunder. Konklusjonen er at det er vanskelig å tilskrive SoMe store omsetningstall. Det er likevel viktig å ha det med som en del av mediemixen.


Slik gjennomførte vi undersøkelsen

Vi tok et bredt utvalg av selskaper i ulike bransjer og sammenliknet omsetning per investerte krone i Google Ads versus SEO ved å dele omsetning på investert beløp i SEO og Ads.

Resultatene viser at ROI (Return on Investment) for SEO er betydelig høyere enn for Google Ads. Dette mønsteret er tydelig, uavhengig av bransje. Les videre for å lære mer om hvordan du kan maksimere salget med en effektiv SEO-strategi.

Vi opplever at det sløses betydelige beløp innen digital markedsføring på grunn av mangel på innsikt og godt informerte økonomiske beslutninger. Dette er et stort underkommunisert område iblant beslutningstakere i næringslivet

Rino Larsen, daglig leder i Klatre

Tre til fem ganger høyere omsetning per investerte krone

Når vi sammenligner Google Ads med SEO, er det et tydelig mønster som viser stor forskjell i omsetningen per investerte krone. Våre undersøkelser viser følgende:
  • 1 krone investert i Google Ads gir ca 5 kroner i omsetning.
  • 1 krone i  investert Aktiv SEO gir fra 15 til 20 kroner.

I noen tifeller er forskjellen også større. Dette betyr at ROI for Aktiv SEO er fra tre til fem ganger høyere sammenlignet med Google Ads.

Hvorfor gir SEO høyere ROI enn Google Ads? Det er egentlig ganske enkelt. Når du får topprangeringer organisk (under annonsene i søkeresultat), så ligger du der 24/7. Da er du synlig i alle søk. En Aktiv SEO-strategi sørger for stabilitet i rangeringene.

Når det gjelder annonser viser undersøkelser at de synes i under 10% av søkene. Så når noen søker etter det du tilbyr er du fraværende i de fleste søkene hvis du kun satser på Google Ads. I tillegg svarer 70% at de aldri trykker på annonser og at de har høyest tillit til selskapene som ligger øverst organisk. Det bekrefter de tallene vi finner i vår kundemasse. Konverteringsprosenten er noen prosentpoeng høyere fra organiske rangeringer sammenliknet med Google Ads.

 

Fordeler med Aktiv SEO

  • Øker organisk trafikk og salg
  • Gir langvarige økonomiske resultater
  • Gir en høyere ROI sammenlignet med Google Ads
  • Gir stabil vekst

Mens Google Ads kan gi øyeblikkelige resultater, er det vi kaller Aktiv SEO en mer langsiktig strategi og lønnsom strategi. Med Aktiv SEO investerer du i å forbedre nettstedets synlighet organisk i søkeresultatene over tid. I motsetning til Google Ads blir hvert salg via SEO billigere og billigere etter hvert som antallet topprageringer i Google øker.

 


Høy ROI uavhengig av bransje

Det mest interessante funnet fra vår undersøkelse er at den høye ROI-en for Aktiv SEO gjelder uavhengig av bransje. Uansett om det er en webshop, en leadsgenerator eller en tjenesteytende virksomhet, B2B eller B2C, har Aktiv SEO vist seg å være en pålitelig måte å maksimere salget på. Dette gjør SEO til et allsidig verktøy for bedriftsledere som ønsker å oppnå bedre lønnsomhet innen digital markedsføring.
rino-klatredigital-rund
strek2
Rino Larsen har jobbet med design og utvikling av websider og digital markedsføring siden 1998. Han har inngående erfaring som leder, styremedlem og styreleder i digital- og reklamebyråer. Larsen har spesialisert seg på å optimalisere markedsbudsjetter uansett bransje. Hans lidenskap ligger i å anvende teknologi og innsikt for å maksimere lønnsomhet. Rinos engasjement reflekteres i hans egne ord: "Jeg brenner for å bruke teknologi og innsikt for å maksimalisere lønnsomhet".
 
Rino Larsen, daglig leder og partner i Klatre Digital AS  |  Linkedin >
strek2

Relaterte bloggartikler

strek2
seo-1

SEO forklart på 2 minutter

04.01.2024
Les mer >>
shutterstock_1027563298

Optimalisering av lønnsomhet: Kombinering av innsikt fra Google Ads og SEO-strategi

01.01.2024
Les mer >>
klatre-med-ill-3

Slik kutter selskaper markedskostnadene i 2024

18.12.2023
Les mer >>

Relaterte artikler

strek2
klatre-med-ill-4

Aktiv SEO – bli førstevalget i søkemotorene

Les mer >>
telefon-magnet-4-3-bakgrunn

Digital strategi og rådgivning

Les mer >>
webinar-4-3

Gratis prognose

Les mer >>